Принтиране

https://www.venko-elena.eu/?page_id=7, Принтиране

Принтиране (отпечатване)

мастилено-струйни-принтери

 

Принтирането (отпечатването) на текст се нарича процесът на прехвърляне на вече създаден текст от компютъра върху хартиен носител. Този процес също е вид текстообработка, понеже също крие в себе си богат набор от настройки. Такива са: качество на печат (с цел пестене на мастило), цветен или черно-бял печат, брой на екземплярите за печат, коя част от текста да се отпечата (целия текст, текуща страница, предварително зададени страници). Към тях може да се добавят и допълнителни параметри на печата: странични полета, размер на хартията, ориентация на листа, посока на листа.

 

Набор на текст,принтиране,копиране,ламиниране!

СПОДЕЛИ
Facebook