«

»

ВИЗИТКИ

ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ

Визитните картички се разменят при Вашата първа среща с бъдещи бизнес партньори и клиенти, както и при случаен контакт. Външният вид на визитката се свързва с нейният собственик и с дейността и координатите на фирмата. Давайки Ваша визитка, Вие заявявате на отсрещната страна желание за бъдещо сътрудничество. Поради това изработката на визитката е много важна част, тъй като тя представя Вашият стил. Важни са материалът, дизайнът на визитната картичка и технологията, по която е изработена и отпечатана. Печатът на визитки се е обособил като отделно звено в печатната и рекламната индустрия. Изработването и отпечатването на визитките се прави по най-разнообразни начини, които се различават по качество, стойност и време.

   


СПОДЕЛИ
Facebook