«

»

Некролози

НЕКРОЛОЗИ

Представлява публикация по повод смъртта на дадена личност. Често съдържа описание 
на жизнения път на покойника, заслугите му пред обществото, причината за смъртта,
 мястото и датата на погребението, както и съболезнованията на близките му. 
Като правило некрологът е с кратко съдържание.
3452370005829

СПОДЕЛИ
Facebook